Kik vagyunk?

Csapatunk

Csapatunk színes, hiszen van köztünk sportolókkal és gyerekekkel dolgozó pszichológus, halmozottan sérült fiatalokkal foglalkozó gyógypedagógus és kutató biológus is. Egy dolog azonban közös bennünk: szenvedélyesen hiszünk a fal-és sziklamászás során átélt tapasztalatok személyiség-és közösségformáló erejében.

Bobi

Szabó Zsuzsanna

sportpszichológus

Munkám során nagyban támaszkodom több, mint 10 éves fal- és sziklamászói, valamint versenyzői tapasztalataimra. A mászás során megélt intenzív élmények és érzések ébresztették fel bennem a vágyat a sport tudatos alkalmazására. Mostanra megtapasztalhattam, hogy a tudatos odafordulás, az optimális mértékű kihívásokat jelentő feladatok kiválasztása és az élmények keretezése mekkora jelentőséggel bír az egyéni fejlődés szempontjából. Célom, hogy mind kezdő, mind haladó szinten, megteremtsem a fejlődéshez szükséges legmegfelelőbb körülményeket, igazodva az egyén szükségleteihez, képességeihez, elakadásaihoz és céljaihoz.

Ekés-Boda Lídia

pszichológus, családterapeuta-jelölt

Pszichológusként elsősorban gyerekekkel és családokkal dolgozom együtt és erősen meghatározza munkámat az élményterápiás, illetve a családterápiás szemlélet. Sziklán és teremben egyaránt rendszeresen mászom és napról napra tanulom ennek a sportnak a felszabadító és önismereti hatását. Az élménymászás során célom egy elfogadó, megtartó és biztonságot nyújtó légkör megteremtése, ahol a résztvevőknek lehetősége nyílik a mászás során feljövő érzések és megélt tapasztalatok szabad kifejezésére, feldolgozására és egymás tiszteletére.

Lidi
Áron

Rachler Áron

gyógypedagógus

Egyetemi éveim alatt kezdtem barátaimmal mind teremben, mind sziklán mászni. Ekkor kezdtem megtapasztalni a mászás egyénre gyakorolt hatásait. Ennek eredményeként egyre mélyebben kezdtem utánajárni a mászás terápiás felhasználásának, s végül szakdolgozatom is ebben a témában készült. Így kerültem kapcsolatba az élményterápiával.
Célom, hogy a mászás révén minél több embert segíthessek hozzá önmaga és korlátainak megismeréséhez, valamint saját határainak folyamatos átlépéséhez, biztonságos és elfogadó közegben.

Vámosi Edit

tanácsadó szakpszichológus

Mikor úgy döntöttem, hogy pszichológus leszek, tudtam, hogy gyerekekkel, serdülőkkel szeretnék foglalkozni. Engem olyan impulzusok értek ebben az életszakaszban, amik meghatározták azt, hogy ki vagyok ma. Ez lebegett a szemem előtt, mikor 2012-ben elvégeztem az egyetemet és az oktatásban kezdtem dolgozni intézmény pszichológusként. Mászni egyetemi éveim alatt kezdtem, majd kisebb kihagyás után lelkes visszatérője vagyok ennek a sportágnak. Izgalmas önismereti útnak tartom a fal-és sziklamászást, ami saját tapasztalataim szerint is intenzíven alakítja az egyén önreflexióját, szerteágazó készségeit, melyekkel eredményesebben tud boldogulni a világban. Ezért is szeretném megmutatni ezt a fejlődési lehetőséget az Élménymászáson keresztül!

Edit
IMG_4368

Kapitány Flóra

ifjúsági lelkész, addiktológiai konzultáns

Ifjúsági lelkészként és addiktológiai konzultánsként az elmúlt évek során sok tapasztalatot szereztem a kamaszokkal és családjaikkal való segítő munka terén. Leginkább a resztoratív (helyreállító) körmódszerek és a gamifikáció (játékosítás) hatnak a szemléletemre a munkám során. A sport tudatos beépítése az életembe 6 éve kezdődött a kerékpározással, nem sokkal később, szinte egy véletlen folytán találkoztam a mászással, ami szenvedéllyé vált, és ha a kerékpár megmutatta a fizikai korlátaimat, akkor a mászás a mentálisakat is. A segítői szakma és a mászás szeretete az Élménymászásban találkozott. A csapathoz 2020 őszén csatlakoztam és azóta célom, hogy azok a gyerekek, akikkel foglalkozunk, szintén átélhessék azokat a pozitív következményeket a fejlődésükben, amit a mászás és a terápiás környezet adhat nekik és amit én is megtapasztalhattam.

Imre Gábor

tapasztalati tréner

Egy csapatépítő program keretében (2004, Hollandia, Groningen, Bjoeks mászóterem) találkoztam a mászással először. Azóta az életem egyik központi eleme. Ennél frissebb élmény, amikor is 2016-ban megismerkedtem a tapasztalati tanulás fogalmával, eszközeivel és outdoor alkalmazhatóságával az Outward Bound Románia képzésén. Sorsfordító találkozás volt: otthagytam kutató biológus karrierem, és elvégeztem a Magyar Tapasztalati Tanulás Alapítvány által szervezett 1 éves  tapasztalati tréner és tanácsadó képzést. Jelenleg is az alapítvány munkatársaként, mint outdoor tapasztalati tréner tevékenykedek különböző önismereti programok megvalósításában. Nagy lehetőség, és inspiráló számomra, hogy az Élménymászás keretein belül, életem két fontos eleme összeér, és felhasználhatóvá válik önismeret mélyítésére, egyéni fejlesztésére.  

Gábor